Turecko

Welcome
. . . . . .

* Kuzey Kibris - sever Kypru

Termín: 15.7. 2011
Cena: 90,- € pro dva


V cene je zarátané:
NICOSIA KYRENIA – VÝLET DO OBLASTI SEVERNÉHO CYPRU Výlet začína v Nicosii - jedinom rozdelenom hlavnom meste na svete. Zastavíme pri arcibiskupskom paláci a pozrieme si chrám sv. Jána so vzácnymi freskami z roku 1720. Cestou z Nikózie uvidíme Benátsky múr, ktorý bol poslednou snahou Benátčanov uchrániť mesto pred tureckým vpádom. Prejde sa zelenou líniou, hranicou okupovaného územia a prechod na okupované územie. Cieľom bude mesto Kyrenia. V blízkosti mesta sa nachádza najkrajšie opátstvo na ostrove postavené v gotickom slohu. Z opátstva ako aj z Benátskej pevnosti v Kyrenii budete mať možnosť obdivovať nádherný výhľad a ak bude pekné počasie možno dovidíme až do Turecka. V pevnosti sa nachádza viac drobných múzeí, ktoré si budú môcť klienti pozrieť: múzeum lodného vraku - jedného z najstarších vrakov na svete, múzeum venované prvým obyvateľom ostrova z doby kamennej, múzeum spôsobu života vojakov počas benátskeho obdobia, keď pevnosť plnila dôležitú funkciu pri obrane mesta a ostrova a stredoveká mučiareň.
nebo náhledy tady...