Izrael

Welcome cena benzínu a nafty kam na pivo... kam na čtyřkolky... bahno jako bahno
. . . . . .

* I Z R A E L - za zdravím k Mŕtvemu moru


Termín: 6.7. -20.7. 2006 /15 dní /
Cena: 19.990,-Sk

V cene je zarátané:
letecká doprava Bratislava - Tel Aviv a späť, 14x hotelové ubytovanie s polpenziou vo 2 - 3 lôžkových izbách so sociálnym zariadením, doprava klimatizovaným autokarom, prehliadky, sprievodca, poistenie proti úpadku

V cene nie je zarátané:
- komplexné cestovné poistenie 50 Sk za osobu a deň
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 30 USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. zemi/
- fakultatívny výlet do Qumránu a na Massadu 20 USD
- letiskové poplatky 2000 Sk
- letecká spoločnosť zaradila palivový príplatok. Jeho výška sa pohybuje podľa ceny ropy a stanovuje sa na kalendárny mesiac dopredu. K 1.11.2005 je stanovený palivový príplatok vo výške 2600,- Sk

Program zájazdu

1.deň: v ranných hodinách odlet z Bratislavy do Tel Avivu. Odchod klimatizovaným autokarom do Betlehema, so zastávkou v Ain Karem. Ubytovanie, večera a nocľah v Betleheme.
2.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - Olivová hora. V popoludňajších hodinách odchod autokarom k Mŕtvemu moru - kúpanie. Vo večerných hodinách návrat do Betlehema, večera, nocľah.
3.deň: raňajky, prehliadka Haify, Cézarea prímorská. Popoludní kúpanie v Stredozemnom mori. Večera a nocľah v Betleheme.
4.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - Olivová hora. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme.
5.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - Krížová cesta. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme.
6.deň: raňajky, celodenný výlet Eilat, večera a nocľah v Betleheme.
7.deň: po raňajkách celodenný výlet na sever do Galilei. Výstup na horu Tábor, prehliadka Nazaretu a Kány Galilejskej. Večer návrat do Betlehema, večera a nocľah.
8.deň: raňajky, prehliadka Betánie, Jericha. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme.
9.deň: raňajky, prehliadka Tel Avivu, Joppe, kúpanie v Stredozemnom mori. Večera a nocľah v Betleheme.
10.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - moderné mesto. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a nocľah v Betleheme.
11.deň: skoré raňajky, celodenný výlet do Galilei, možnosť kúpania v Galilejskom jazere. Večer návrat do Betlehema, večera a nocľah.
12.deň: raňajky, Jeruzalem, Múr nárkou, Dóm skály. Večer návrat do Betlehema, večera a nocľah.
13.deň: raňajky, fakultatívna prehliadka Qumranu a Masady, kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a nocľah v Betleheme.
14.deň: raňajky, prehliadka Poľa pastierov. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. Večer návrat do Betlehema, večera a nocľah.
15.deň: po raňajkách rozlúčka s Betlehemom a Jeruzalemom, odchod na letisko v Tel Avive, odlet do Bratislavy.
nebo náhledy tady...